Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2023

Non se formularon preguntas.