Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes JGA 2019

No s’han formulat preguntes.